Thông báo về việc nghỉ lể Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016

Thông báo về việc nghỉ lể Giỗ tổ Hùng Vương năm 2016

Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa trân trọng thông báo đến quý Thành viên và quý khách hàng ngày Lễ Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào ngày thứ bảy trùng với ngày nghỉ hàng tuần sẽ được nghỉ bù như sau:
– Nghỉ bù vào thứ hai ngày 18/04/2016.
– Thứ ba ngày 19/04/2016 làm việc bình thường.
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÍN NGHĨA
Trân trọng thông báo!