Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2016

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2016

Căn cứ theo thông báo số 25/TB-BGD ký ngày 29/08/2016.
Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2016, như sau:
+ Nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/09/2016 (thứ sáu)
+ Ngày 05/09/2016 (thứ hai) làm việc bình thường.
  Xin trân trọng thông báo!
QTD Tín Nghĩa