Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2015

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2015

Căn cứ theo thông báo số 34/TB-BGD ký ngày 25/08/2015.
Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2015 như sau:
+ Nghỉ lễ Quốc Khánh ngày 02/09/2015 (thứ tư)
+ Ngày 03/09/2015 (thứ năm) làm việc bình thường.
  Xin trân trọng thông báo!
QTD Tín Nghĩa