Thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên nghỉ tết dương lịch 2015.

Thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên nghỉ tết dương lịch 2015

Căn cứ theo thông báo số 30/TB-BGD.2014 ký ngày 22/12/2014.
Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên nghỉ tết dương lịch 2015:
     + Ngày thứ bảy 27/12/2014 giao dịch bình thường.
     + Nghỉ tết dương lịch: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 04/01/2015.
     + Ngày 05/01/2015 làm việc bình thường.
  Xin trân trọng thông báo!
Quỹ Tín Dụng Tín Nghĩa