Thành Tích

Hơn 15 năm qua Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa cũng đã gặt hái nhiều thành tích nhất định như:

+  Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+  Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Cần Thơ.
+  Bằng khen của UBND Thành Phố Cần Thơ.
+  Danh hiệu tập thể xuất sắc.
+  Danh hiệu hợp tác xã điển hình tiên tiến nhiều năm liền do Liên Minh HTX Thành phố Cần Thơ công nhận.
+ Luôn giữ vững là Quỹ tín dụng nhân dân xếp loại A từ năm 2008 cho đến nay.
BẰNG KHEN – CHỨNG NHẬN