QTDND Tín nghĩa Đại hội đại biểu Thành viên thường niên năm 2013

QTDND Tín nghĩa Đại hội đại biểu Thành viên thường niên năm 2013

Ngày 20/02/2014, QTDND Tín nghĩa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Thành viên thường niên năm 2013.

Đoàn chủ tịch

          Về dự Đại hội có Bà Lê Thị Thuyền Quyên Phó Giám Đốc – Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước TP Cần thơ, ông Nguyễn Quốc Hải – Chủ tịch Liên Minh HTX. Về phía lãnh đạo địa phương, đại diện Lãnh đạo các phường, nơi địa bàn hoat động của QTD tin nghĩa cùng 50 Đại biểu đại diện cho 1.186 Thành viên.

          Tại Đại hội đã lần lượt được nghe các báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động của QTDND Tín Nghĩa trong năm 2013; Báo cáo công tác kiểm soát nội bộ năm 2013; Báo cáo công tác Quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động cho năm 2014.

 Bà: Trịnh Thị Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT

Ông: Trịnh Quang Khánh – Phó Chủ tịch HĐQT, báo cáo tình hoạt động của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Bà: Phan Bích Nhu – Giám đốc, báo cáo tình hoạt động kinh doanh năm 2013

Ông: Nguyễn Thanh Tân – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

           Năm 2013, tình hình kinh tế tiếp tục phát triển chậm, biến động lãi suất trên thị trường tín dụng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động ngân hàng, nhất là đối với Quỹ tín dụng nhân dân . Nhưng với sự quan tâm của Ngân hàng nhà nước TP, Cần thơ cùng Ngân hàng HTX Việt Nam – chi nhánh Sóc Trăng, sự ủng hộ nhiệt tình của cấp Ủy, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của HĐQT, cùng tập thể Cán bộ nhân viên QTDND Tín nghĩa đã quyết tâm vượt qua khó khăn, hoạt động an toàn và ổn định.
           Công tác tín dụng luôn được Ban điều hành QTDND Tín nghĩa quan tâm, xem là công tác mũi nhọn trong hoạt động. Luôn nắm bắt các chủ trương, đề án phát triển kinh tế của địa phương nhằm chủ động trong công tác mở rộng đầu tư tín dụng, phát triển Thành viên. Quỹ luôn thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay, xem hiệu quả sử dụng vốn vay của Thành viên là hiệu quả hoạt động của đơn vị. Thủ tục cho vay đơn giản nhưng vẫn đảm bảo theo quy định.
             Trong năm, Quỹ đã đẩy mạnh đầu tư cho vay hộ mua bán nhỏ, hộ gặp khó khăn không có điều kiện vay vốn tại các Ngân hàng Từ đó tạo điều kiện cho Thành viên có vốn để sản xuất kinh doanh, tạo tính tương trợ cộng đồng, giúp nhau làm kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn, nên được Cấp Ủy, chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể cùng nhân dân nhiệt tình ủng hộ và khuyến khích nhân rộng. Mô hình này đã phát huy được nhiều lợi ích thiết thực.
            Kết hợp giữa mục tiêu “tương trợ cộng đồng” với lợi nhuận kinh doanh để phát triển nên đơn vị luôn bám sát chỉ tiêu tài chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, lãng phí nên lợi nhuận luôn được đảm bảo.
           Bên cạnh việc nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, QTDND Tín nghĩa nhiều năm qua vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng nộp thuế TNDN, và luôn là một trong những lá cờ đầu tại địa phương trong các công tác vì an sinh xã hội. Trong năm 2013 đã đóng góp trên 7 triệu đồng vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, chăm sóc giáo dục, cứu trợ xã hội…
           Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2013, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2014. Theo đó, QTDND Tín nghĩa tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước TP cần thơ, sự hỗ trợ của Ngân hàng HTX Việt Nam – chi nhánh Sóc Trăng .Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp Ủy chính quyền địa phương tạo sự đồng thuận trong hoạt động cho vay cũng như thu hồi nợ. Đồng thời sẽ tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp:
           – Phát triển nguồn nhân lực đi đôi với hoàn thiện các cơ chế.
           – Nắm bắt kịp thời các chủ trương, đề án phát triển kinh tế địa phương để chủ động huy động vốn, đầu tư tín dụng.
           – Phát huy lợi thế gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của thành viên để phục vụ nhân dân.
           – Kết hợp giữa mục tiêu tương trợ cộng đồng với lợi nhuận kinh doanh để phát triển.
            Ghi nhận những đóng góp của QTDND Tín Nghĩa trong năm qua, tập thể và các cá nhân Quỹ tín dụng đã vinh dự được NHNN Chi nhánh TP.Cần Thơ khen tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen “Tập thể QTDND Tín Nghĩa đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013”.

Bà: Lê Thị Thuyền Quyên – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.Cần Thơ trao tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuấc sắc”

           Và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013” cho 05 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến năm 2013” 12 cá nhân thuộc QTDND Tín Nghĩa.

Bà: Lê Thị Thuyền Quyên – Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.Cần Thơ  trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở ” cho 05 cán bộ nhân viên QTDND Tín Nghĩa đã có thành tích trong năm 2013.

              Phát biểu tại Đại hội, Bà: Lê Thị Thuyền Quyên – Phó Giám đốc kiêm Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước CN TP. Cần Thơ nói:” Qua kết quả hoạt động của QTD Tín Nghĩa cho thấy Quỹ đã phát huy tốt vai trò tương trợ cộng đồng, hợp tác cùng tháo gỡ khó khăn về vốn, tăng cường đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương…Trong các Quỹ tín dụng hoạt động trên địa bàn TP. Cần Thơ thì trong các năm qua Quỹ tín dụng Tín Nghĩa đều được xếp loại I. Quỹ nên lưu ý trong quá trình hoạt động:
             – Tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, kiện toàn bộ máy nhân sự, công tác huy động vốn, công tác đảm bảo an toàn về các mặt hoạt động luôn luôn tuân thủ đúng quy định của nhà nước.
             – Chất lượng tín dụng: Nợ xấu của Quỹ không đáng kể. Nhưng bên cạnh đó phải kiểm soát chặt chẽ và thực hiện trích lập dự phòng đúng đầy đủ.
             – Tăng cường vốn điều lệ và tăng cường phát triển thành viên mới để phát triển mạnh bền vững”.
            Ông: Nguyễn Quốc Hải – Chủ tịch LMHTX TP. Cần Thơ cũng có ý kiến như sau: “Việc tổ chức Đại hội: Về nội dung, hình thức đạt yêu cầu, QTD Tín Nghĩa đã thực hiện tốt đúng quy định thể hiện tính dân chủ, tạo được niềm tin cho thành viên. Kết quả kinh doanh của Quỹ về 5 chỉ tiêu cơ bản đều đạt. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận 2013 có giảm so với năm 2012 nhưng không đáng kể vì trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay thì lợi nhuận của QTD ở con số 2.597 triệu đồng là rất tốt. Đạt được kết quả như trên thì về cơ bản Quỹ đã có một nền tảng hoạt động tốt:
            –  Tốt về con người.     
            –  Về cách quản trị điều hành.
            – Có sự đóng góp của thành viên.
            – Nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo.
            – Tính chuyên nghiệp của CBNV.
            – Chú trọng công tác an toàn ở mọi mặt trong kinh doanh.
* Ý kiến chỉ đạo sắp tới:
            – Quỹ cần giữ vững và phát triển hơn nữa
            – Sẵn sang đối mặt với mọi khó khăn chung của nền kinh tế để vượt qua và đứng vững.
            – Mô hình hoạt động của Quỹ là mô hình kinh tế tập thể và đặc biệt phải duy trì mục tiêu hỗ trợ Thành viên”.
    QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÍN NGHĨA