Lễ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lễ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Nhằm chia sẽ khó khăn với học sinh nghèo trong năm học mới. Ngày 13/06/2014 UBND phường An Cư và QTD Tín Nghĩa tổng chức buổi lễ trao tặng học phẩm cho học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn phường.
Đến dự với buổi lễ có Đại diện lãnh đạo UBND phường, và đại diện QTD Tín Nghĩa và các học sinh trên địa bàn.
(ảnh tại buổi lễ trao tặng quà)
(ảnh tại buổi lễ trao tặng quà)
QTD Tín Nghĩa