Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi phường Tân An và phường An Phú

Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi phường Tân An và phường An Phú

Ngày 23/07/2014 UBND phường  An Phú, QTD Tín Nghĩa  lễ trao tập cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong địa bàn phường.

(ảnh Trao tặng tập cho học sinh P. An Phú)

Ngày 15/08/2014 UBND phường  Tân An, QTD Tín Nghĩa và một số đơn vị trọng địa bàn tổng chức buổi lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong địa bàn phường.
(ảnh Trao tặng Học Bổng P. Tân An)
QTD Tín nghĩa