Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của ngành Ngân hàng

Hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của ngành Ngân hàng

Sáng ngày 23/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của ngành Ngân hàng. Đồng chí Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc NHNN chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến ở trụ sở NHNN tại Hà Nội, về phía các Bộ, ngành và đơn vị liên quan có đại diện lãnh đạo: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Về phía NHNN có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Vụ Pháp chế, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tài chính kế toán, Văn phòng NHNN, Ngân hàng Hợp tác xã (HTX), Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân (QTDND).

Về tình hình hoạt động của hệ thống QTDND, tính đến 31/12/2016, tổng số QTDND là 1,166 QTDND, tăng 1.92% so với thời điểm 31/12/2013; tổng số thành viên QTDND: 1,937,973 thành viên, tăng 5.5% so với thời điểm 31/12/2013; tổng nguồn vốn của QTDND: 90,111.6 tỷ đồng, tăng 63.9% so với thời điểm 31/12/2013; tổng dư nợ cho vay của QTDND: 70,317.4 tỷ đồng, tăng 56.7% so với thời điểm 31/12/2013; tổng thu nhập QTDND: 8,720.9 tỷ đồng, tăng 22.4% so với thời điểm 31/12/2013; kết quả kinh doanh của QTDND: 803 tỷ đồng, tăng 28.2% so với thời điểm 31/12/2013.

Phúc Mai