Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm do Quỹ tín dụng Tín Nghĩa phát hành

Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm do Quỹ tín dụng Tín Nghĩa phát hành

Cho vay cầm cố sổ tiền gửi (STG) do Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa phát hành là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân sở hữu STG và có nhu cầu cầm cố STG để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.

Đối tượng và điều kiện:

– Cá nhân người việt nam.

– Chủ sở hữu STG do Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa phát hành.

–  Có thể dùng STG bảo lãnh cho người vay.

Đặc tính sản phẩm:

–  Loại tiền vay: VNĐ.

–  Thời gian vay: theo thời gian STG.

–  Mức cho vay:  Tối đa bằng 95% trị giá của tài sản cầm cố.

– Lãi suất: Theo lãi suất qui định hiện hành của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa

–  Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.

Hồ sơ vay vốn:

– Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tín Nghĩa.

– Hồ sơ pháp lý: CMND/hộ chiếu, Sổ tiền gửi (bản gốc) của người vay và bên bảo lãnh (nếu có).