Dịch Vụ Chuyển Tiền

Dịch Vụ Chuyển Tiền

Dịch vụ nhận và chi trả kiều hối Western Union là dịch vụ chuyển tiền từ hơn 230 quốc gia trên thế giới về Việt Nam.
1. Tiện ích và dịch vụ hỗ trợ:
  • Khách hàng có thể nhận tiền bằng VND một cách nhanh chóng và an toàn.
  • Khách hàng không phải chịu bất kỳ loại phí nào khi nhận tiền.
2. Đối tượng và điều kiện:
  • Cá nhân người Việt Nam.
3. Đặc tính sản  phẩm:
  • Chỉ trong vài phút, khách hàng sẽ nhận được tiền tại Quỹ tín dụng.
  • Không cần mở tài khoản.
  • Không giới hạn số tiền chuyển
  • Không phải chịu thuế thu nhập.
  • Không cần khai báo nguồn gốc chuyển tiền.
Hồ sơ và thủ tục: Nhanh – đơn giản.