Thông báo ngưng làm việc vào tất cả các ngày thứ bảy

Thông báo
(V/v ngưng làm việc vào các ngày thứ bảy)
            Căn cứ theo thông báo số 29/TB-BGD Quỹ tín dụng Tín Nghĩa  ký ngày 06/11/2014
            Nay QTDND Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên thời gian làm việc các ngày trong tuần như sau: làm việc từ ngày thứ hai đến thứ sáuThứ bảy + chủ nhật nghỉ
            Thời gian áp dụng từ ngày 22/11/2014
            Xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng và quý  thành viên để tiện việc giao dịch.
QTDND Tín Nghĩa