Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2014

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09/2014
Căn cứ theo thông báo số 123/TB-BGD.2014 ký ngày 28/08/2014.
Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên kế hoạch nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2014 cụ thể như sau:
+ Nghỉ lễ Quốc Khánh từ ngày 30/08/2014 (thứ bảy) đến hết ngày 02/09/2014 (thứ ba).
+ Ngày 03/09/2014 (thứ tư) làm việc bình thường.
+ Làm bù lễ Quốc Khánh ngày 06/09/2014 (thứ bảy) giao dịch sáng, chiều.
  Xin trân trọng thông báo!
QTD Tín Nghĩa