Thông báo nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thông báo nghỉ lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên

Quỹ tín dụng Tín Nghĩa xin thông báo đến quý khách hàng và quý thành viên kế hoạch nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 cụ thể như sau:

+ Thứ bảy, ngày 26/04/2014 làm việc 2 buổi (sáng – chiều)
+ Nghỉ lễ từ ngày 30/04/2014 đến hết ngày 04/05/2014.

+ Thứ hai ngày 05/05/2014 làm việc bình thường.Xin trân trọng thông báo!