THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI VNĐ

THÔNG BÁO LÃI SUẤT TIỀN GỬI VNĐ
(Áp dụng từ 7h30′ ngày 16 tháng 10 năm 2023)
Khung lãi suất áp dụng cho tổ chức và cá nhân:  
1. BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BẰNG VNĐ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:
                                                                                                 
Loại tiền gửi
Trả lãi
hàng tháng
(%/năm)
Trả lãi
hàng quý
(%/năm)
Trả lãi
cuối kỳ
(%/năm)
TGKKH 0,30
01 tháng 4,00
02 tháng 3,80 4,00
03 tháng 3,80 4,00
04 tháng 3,80 4,00
05 tháng 3,80 4,00
06 tháng 5,50 5,70 5,80
07 tháng 5,50 5,80
08 tháng 5,50 5,80
09 tháng 5,50 5,70 5,80
10 tháng 5,50 5,80
11 tháng 5,50 5,80
12 tháng 6,00 6,20 6,30
13 tháng 6,40 6,50
18 tháng 6,00 6,20 6,30
24 tháng 6,00 6,20 6,30
36 tháng 6,00 6,20 6,30
2. BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BẰNG VNĐ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN:
Loại tiền gửi
Trả lãi
hàng tháng
(%/năm)
Trả lãi
hàng quý
(%/năm)
Trả lãi
cuối kỳ
(%/năm)
TGKKH 0,30
01 tháng 4,30
02 tháng 4,10 4,30
03 tháng 4,10 4,30
04 tháng 4,10 4,30
05 tháng 4,10 4,30
06 tháng 5,70 5,90 6,00
07 tháng 5,80 6,00
08 tháng 5,80 6,00
09 tháng 5,80 5,90 6,00
10 tháng 5,80 6,00
11 tháng 5,80 6,00
12 tháng 6,10 6,20 6,30
13 tháng 6,40 6,50
15 tháng 6,40 6,50
18 tháng 6,00 6,20 6,30
24 tháng 6,00 6,20 6,30
36 tháng 6,00 6,20 6,30
3. BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM BẬC THANG BẰNG VNĐ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN GỬI TỪ 1 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN:
Loại tiền gửi
Trả lãi
cuối kỳ
(%/năm)
Trả lãi
hàng quý
(%/năm)
Trả lãi
cuối kỳ
(%/năm)
06 tháng 5,80 6,00 6,20
TRA CỨU SỐ DƯ TIỀN GỬI:
 – Tra cứu số dư từng sổ tiền gửi tại Quỹ soạn:
QTD dấu cách TN dấu cách TG dấu cách SỔ SERI SỔ gửi đến 8079
– Tra cứu tổng số dư tiền gửi tại Quỹ soạn:
QTD dấu cách TN dấu cách TG dấu cách SODU gửi đến 8079
Thể lệ tiền gửi:
– Loại tiền áp dụng Việt nam đồng (VNĐ).
– Phương thức trả lãi: Lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý và cuối kỳ.
– Rút trước hạn: Khách hàng gửi tiền có kỳ hạn khi rút trước hạn hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút (Trường hợp khách hàng đã lĩnh lãi hàng tháng, hàng quý, khi cần thiết phải rút trước hạn thì phải thoái số tiền lãi đã nhận của QTD Tín Nghĩa trước đó và được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút).
– Khách hàng có thể thế chấp lại sổ tiết kiệm đang gửi tại QTD Tín Nghĩa khi có nhu cầu vốn.
  • Lưu ý:
– Nếu khách hàng rút trước hạn mà thời gian thực gửi dưới 02 (hai) ngày thì thu phí kiểm đếm là 0,03% trên tổng số tiền Quý khách  rút – mức phí tối thiểu 5.000 đồng, tối đa 500.000 đồng.