THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa xin thông báo đến Quý thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ QTDND Tín Nghĩa, như sau: