Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc
Ngày 19/06/2014 UBND phường An Lạc và QTD Tín Nghĩa tổng chức buổi lễ trao tặng học phẩm cho học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn phường.
Đến dự với buổi lễ có Đại diện lãnh đạo UBND phường, và đại diện QTD Tín Nghĩa và các học sinh trên địa bàn.
QTD Tín nghĩa