SẢN PHẨM TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

SẢN PHẨM TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

 

Gửi tiết kiệm tại Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa là một trong những phương thức đầu tư các khoản tiền nhàn rỗI hiệu quả nhất. Tuỳ thuộc vào nhu cầu cụ thể, quý khách có thể lựa chọn các hình thức tiết kiệm đa dạng về kỳ hạn và kỳ lĩnh lãi, đơn giản và nhanh chóng về thủ tục, lãi suất cạnh tranh.

Tích tiểu thành đại
Tiện ích sản phẩm:
–  An toàn, hiệu quả, chính xác, bảo mật tuyệt đối.
–  Được bảo hiểm tiền gửi.
–  Quý khách có thế rút trước hạn.
–  Trước khi đáo hạn, quý khách có thể yêu cầu Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa chuyển sang ký hạn mới khác với kỳ hạn gửi ban đầu.
–  Đảm bảo cho khoản vay hao bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.
–  Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho quý khách hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài.
–  Được chuyển quyền sở hữu hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.
Đối tượng gửi tiền:
–  Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Đặc điểm sản phẩm:
–  Kỳ hạn gửi: Công bố theo từng thời kỳ (Từ 1 tháng đến 36 tháng).
–  Loại tiền gửi: VNĐ.
–  Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100.000 đồng.
–  Lãi suất: Tương ứng vớI kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi.
–  Cơ sở tính lãi: Tùy thuộc vào phương thức quý khách lựa chọn.
–  Quy định khác:
+  Quý khách rút trước hạn được hưởng lãi theo qui định của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa cho toàn bộ thời hạn gửi thực tế.
+  Khi đáo hạn, nếu quý khách không đến lĩnh, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa tự động chuyển sang kỳ hạn mới bằng kỳ hạn gửi ban đầu theo lãi suất công bố tại thời điểm. Trường hợp kỳ hạn gửi ban đầu không còn áp dụng, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa sẽ tái tục kỳ hạn ngắn hơn liền kề.
Phí và lãi suất:
–  Lãi suất: Xin vui long tham khảo biếu lãi suất tiền gửi hiện hành của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.
–  Phí dịch vụ: Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.
Hồ sơ:
–  Điền thông tin vào “Giấy gửi tiết kiệm” (theo mẫu của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa), kèm giấy tờ tùy thân (CCCD, Passport, …).

Liên hệ

Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ:

Trụ sở Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tín Nghĩa.

Địa chỉ: 106 Nguyễn An Ninh, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3816118 – 0292.3.816382.