Quỹ tín dụng Tín Nghĩa nhận bằng khen của Thống Đốc

Quỹ tín dụng Tín Nghĩa nhận bằng khen của Thống Đốc
Ngày 20/08/2014 QTD Tín Nghĩa đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thống Đốc NHNN trao tặng “đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2012 – 2013“
QTD Tín Nghĩa luôn chấp hành nghiêm các chế độ chính sách của Nhà nước và của ngành, đặc biệt là các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động. Liên tục trong những năm vừa qua QTD Tín Nghĩa đều được xếp loại A theo các tiêu chí đáng giá hệ thống Ngân hàng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành. Ghi nhận những thành tích của QTD Tín Nghĩa đối với sự phát triển của hệ thống QTD nói riêng và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung, QTD Tín Nghĩa được Ngân hàng Nhà nước đánh giá là một trong những QTD hoạt động an toàn và hiệu quả nhất địa bàn TP. Cần Thơ. Năm 2012-2013, QTD Tín  Nghĩa đã vinh dự nhận được bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Bằng khen do Thống đốc NHNN trao tặng
QTD Tín Nghĩa