Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU
Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và sự chấp thuận của Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Thành Phố Cần Thơ. Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tín Nghĩa được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-CTH7 do Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 23 tháng 10 năm 2006.Và chính thức khai trương hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với tổng số vốn điều lệ là 4 tỷ đồng và tổng số thành viên xác lập là 34 thành viên.
   Trong quá trình hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa luôn tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc và các quy định của luật Hợp Tác Xã, luật các Tổ chức Tín dụng. Phương hướng hoạt động của đơn vị được xây dựng dựa trên các chủ trương phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục tiêu tương trợ giữa các thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tập thể và của từng thành viên giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống.
          Nhằm phục vụ nhu cầu của Thành viên và khách hàng ngày càng tốt hơn, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa không ngừng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh. Thường xuyên tạo điều kiện để cán bộ nhân viên học tập nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.
          Bằng sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa, đến tháng 06 năm 2022, số thành viên của Quỹ là 491 Thành Viên, vốn điều lệ 7.147,7 triệu đồng. Được sự chỉ đạo và giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, Liên minh HTX Thành phố Cần Thơ, Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Thành Phố Cần Thơ và sự đóng góp to lớn của thành viên, khách hàng đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.
          Bên cạnh sự phấn đấu tăng trưởng trong kinh doanh, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa còn tham gia tích cực trong các phong trào an sinh xã hội tại địa phương như: ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt,…
          Với sự ổn định và phát triển QTDND Tín Nghĩa đã có những đóng góp cho kinh tế – xã hội của địa phương, những năm qua Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa liên tục nhận được bằng khen, giấy khen, danh hiệu, từ UBND Thành Phố Cần Thơ, Liên Minh HTX Thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Nhà nước,…và cờ thi đua xuất sắc năm 2011 do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ trao tặng.
           Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa ngày càng phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. Từ đó tạo được uy tín, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo và hạn chế được tình trạng cho vay nặng lãi.
                                                                   – Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa –