CHO VAY TÍN CHẤP CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Cho vay cán bộ nhân viên

Cho vay cán bộ nhân viên là sản phẩm cho vay trả góp, không cần tài sản đảm bảo, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhận đang công tác tại tổ chức chính trị xã hội, trường học, bệnh viện, công ty, … (có thu nhập ổn định từ lương) trong việc mua, sửa chữa trang trí nhà; mua vật dụng gia đình, du lịch, học tập, …

Đối tượng và điều kiện:

– Cá nhân là người Việt Nam có hộ khẩu thường trú/ tạm trú, nơi công tác trong địa bàn hoạt động của Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Tín Nghĩa.

– Có thu nhập ổn định.

– Thời gian công tác từ 12 tháng trở lên tại đơn vị hiện tại.

Đặc tính sản phẩm:

– Số tiền vay: dựa trên khả năng trả nợ của khách hàng.

– Thời hạn cho vay: 12 ->36 tháng.

–  Lãi suất: theo quy định của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa tại thời điểm vay.

– Phương thức trả nợ:

+ Trả góp (vốn+lãi) chia đều cho thời hạn vay.

+ Trả lãi hàng tháng và gốc trả một lần khi đến hạn.

Hồ sơ vay vốn:

– Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.

– Giấy bảo lãnh của thủ trường đơn vị theo mẫu của Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa.

– Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú / tạm trú.

– Bản sao hợp đồng lao động.

– Giấy xác nhận lương / bản sao bảng lương 3 tháng gần nhất (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị).

– Các giấy tờ, chứng minh chứng minh thu nhập khác (nếu có).

Ghi chú: Các sản sao không cần công chứng, Quý khách mang theo bản chính để đối chiếu.