Bảo hiểm

ĐẠI LÝ BÁN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM – PVI

Thực hiện việc giới thiệu, bán các sản phẩm bảo hiểm của Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI ủy quyền
I –
Bảo hiểm con người
1
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
2
Bảo hiểm tai nạn toàn diện
3
Bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trên cáp treo
4
Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao
5
Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện
6
Bảo hiểm tai nạn thuyền viên
7
Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao (PVI care)
8
Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam
9
Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
10
Bảo hiểm du lịch quốc tế
11
Bảo hiểm toàn diện học sinh
12
Bảo hiểm sức khỏe giáo viên
II –
Bảo hiểm xe cơ giới
1
Bảo hiểm mô tô xe máy, bao gồm :
– Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe mô tô – xe máy
– Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe
– Bảo hiểm thiệt hại vật chất và tai nạn chủ mô tô – xe máy
2
Bảo hiểm xe ô tô, bao gồm:
– Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô
– Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
– Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới
– Bảo hiểm tai nạn cho lái xe và người ngồi trên xe
III –
Bảo hiểm tài sản
– Bảo hiểm trọn gói nhà tư nhân
– Bảo hiểm mọi rủi ro căn hộ chung cư
– Bảo hiểm xây dựng lắp đặt