GIỚI THIỆU

Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương và sự chấp thuận của Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Thành Phố Cần Thơ. Quỹ tín dụng nhân dân Tín Nghĩa được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-CTH7 do Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 23 tháng 10 năm 2006.Và chính thức khai trương hoạt động vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với tổng số vốn điều lệ là 4 tỷ đồng và tổng số thành viên xác lập là 34 thành viên.